ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οργανωτική Επιτροπή των Αρχαιολογικών Διαλόγων 2017

  • Ελένη Βασιλείου, PhD Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
  • Ανδρέας Βλαχόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Κατερίνα Κωνσταντίνου, ΜΑ Ιστορικός Τέχνης
  • Κωνσταντίνα Μπάδα, Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Βασίλης Νιτσιάκος, Καθηγητής Κοινωνικής Λαογραφίας, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Άρης Σαραφιανός, Επικ. Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης,  Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Εσθήρ Σολομών, Επικ. Καθηγήτρια Μουσειολογίας, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Κωνσταντίνος Σουέρεφ, Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων