ΦΟΡΕΙΣ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από το Σεπτέμβριο του 2000. Αποστολή του είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις εικαστικές τέχνες με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία. Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια καλλιτεχνική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αναβαθμίζοντας την καλλιτεχνική και αισθητική τους παιδεία. Να εκπαιδεύει τους φοιτητές στην Ιστορία και τη Θεωρία της Τέχνης. Να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Πανεπιστημίο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 07183
Mail: gramarts@cc.uoi.gr

H Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1964 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.735/1964, ΦΕΚ Α’ 240). Το Τμήμα αυτονομήθηκε το 1970 (Ν.Δ. 746/1970, Α΄267), ως Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αυτοτελές Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με δύο Σχολές: Φιλοσοφική και Φυσικομαθηματική. Από το 1984 η Φιλοσοφική Σχολή κατατμήθηκε σε τρία Τμήματα: 1. Φιλολογίας, 2. Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 3. Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχει ως στόχο τη διδασκαλία της μεθοδολογίας για την επίλυση παλαιών και νέων επιστημονικών προβλημάτων, την καθοδήγηση στον εντοπισμό και την έρευνα των αρχειακών πηγών, τον εξοπλισμό των φοιτητών με τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στις βασικές κατευθύνσεις των Ιστορικών και Αρχαιολογικών Σπουδών, καθώς και της Λαογραφίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Πανεπιστημίο Ιωαννίνων, Τ.Θ. 1186, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 34469
Mail: gramisar@cc.uoi.gr

Η Επιτροπή Λόγου και Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων άρχισε τη λειτουργία της με την ολοκλήρωση της αίθουσας εκδηλώσεων και κινηματογραφικών προβολών, που έλαβε το όνομα «Αίθουσα Λόγου και Τέχνης», το έτος 2001. Το 2011, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μετονομάστηκε σε «Αίθουσα Λόγου και Τέχνης Δημήτρης Χατζής», στη μνήμη του Γιαννιώτη λογοτέχνη Δημήτρη Χατζή. Βασικό έργο της Επιτροπής, λειτουργώντας μέσα σε ακαδημαϊκό πνεύμα, είναι να εξασφαλίσει σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τη δυνατότητα πρόσβασης στην αισθητική καλλιέργεια, καθώς επίσης και να αναδείξει τον δημιουργικό ρόλο των φοιτητικών ομάδων.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Πανεπιστημίο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 07319
Mail: ederveni@cc.uoi.gr (Ελένη Δερβένη)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων – Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Οι συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων αναπτύσσονται σε επτά αίθουσες, τον κεντρικό διάδρομο και τρία αίθρια, σε συνολική επιφάνεια 1.200 τμ. Τα εκθέματα καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο, από την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου στην Ήπειρο, κατά την Κατώτερη Παλαιολιθική εποχή πριν από 250.000 χρόνια, έως και τη δύση της όψιμης αρχαιότητας κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους (3ος αι. μ.Χ.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ευρήματα από το ιερό της Δωδώνης τα οποία εκτίθενται σε μια αίθουσα αφιερωμένη αποκλειστικά σε ένα από τα σπουδαιότερα μαντεία του ελληνικού κόσμου. Η νέα μόνιμη έκθεση διατηρεί την πανηπειρωτική διάσταση της παλαιάς, όπως την είχε, δηλαδή, εμπνευστεί η πρώτη Διευθύντρια του ΑΜΙ Ιουλία Βοκοτοπούλου. Περιλαμβάνει περίπου 3.000 αρχαιολογικά ευρήματα από όλη την Ήπειρο. Η διάρθρωσή της βασίζεται σε τρεις άξονες: ένα χρονολογικό, ένα γεωγραφικό και ένα θεματικό. Συμπλεκόμενοι οι άξονες αυτοί διατρέχουν τη μουσειολογική ροή επιχειρώντας να αναδείξουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και πορεία της περιοχής κατά την αρχαιότητα.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Πάρκο Λιθαρίτσια
Τηλ.: 26510 01089
Mail: efaioa@culture.gr

Γενικά Αρχεία του Κράτους – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου

Τα Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου είναι Περιφερειακή Δημόσια Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους με στόχο την εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση των αρχειακών τεκμηρίων. Η περαιτέρω συστηματική, ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των πληροφοριών του 19ου αι. και των αρχών του 20ου αι. αναδεικνύει τις ιδιαίτερες θεματικές ενότητες αρχειακού και ιστορικού ενδιαφέροντος και εγείρει ζητήματα αναδίφησής τους για νέες προσεγγίσεις της νεώτερης ιστορίας, οι οποίες είναι δυνατόν να θεμελιώσουν ή να ελέγξουν ερευνητικές υποθέσεις διαφωτίζοντας τις σελίδες της τοπικής και της ευρύτερης ελληνικής ιστορίας. Το εύρος, εξάλλου, των σχέσεων των ΓΑΚ-Ιστορικού Αρχείου Ηπείρου αποκαλύπτει τις αναπτυσσόμενες πρακτικές με τις αντίστοιχες συνεργαζόμενες υπηρεσίες, το Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας, τα Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας, τη Βουλή των Ελλήνων, το Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών και το Friedrich Ebert Stiftung,  τα Αρχεία του Καπιτωλίου, το Cientro de Estudios Byzantines, Neogriegos y Chypriotas της Ισπανίας, τα Αρχεία του Harvard της Βοστώνηs (Αμερικής), του Πεκίνου, της κοινότητας του Καίρου (Αιγύπτου) και το Hebrew University (Ισραήλ). Και ανακινεί, οπωσδήποτε, ως πηγή, το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη προγραμμάτων διαχείρισης ενεργών και ιστορικών τεκμηρίων με τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Πάτρας, Αιγαίου και το Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δ. Φιλοσόφου και Γλυκήδων – Τ.Κ. 452 21 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 34469
Mail: mail@gak.ioa.sch.gr

Μουσείο Αργυροτεχνίας – Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας βρίσκεται στο κάστρο των Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα στο δυτικό προμαχώνα της νοτιανατολικής ακρόπολης (Ιτς Καλέ). Καταλαμβάνει τα δύο επίπεδα του προμαχώνα καθώς και το κτίσμα των παλαιών μαγειριών που εφάπτεται σε αυτόν.

Σκοπός του είναι η διάσωση της γνώσης για την ηπειρώτικη αργυροτεχνία και η διάχυση της πληροφορίας γύρω από την τεχνολογία της στο ευρύ κοινό. Επίσης, η  σύνδεση αυτής της τεχνολογίας με τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής γύρω από τα οποία αυτή αναπτύχθηκε και άκμασε.

Πρόκειται για μουσείο θεματικό, αφού πραγματεύεται την τεχνολογία της αργυροχοΐας κατά την προβιομηχανική περίοδο, αλλά ταυτόχρονα  και μουσείο περιφερειακό, αφού εστιάζει κυρίως στην ιστορία της αργυροχοΐας στην περιοχή της Ηπείρου. Χρονικά, η έκθεση αναφέρεται κατά βάση στη μεταβυζαντινή περίοδο, από τον 15ο αιώνα και έπειτα, χωρίς ωστόσο να λείπουν και αναφορές στο απώτερο παρελθόν, καθώς η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ασημικών ανάγεται συχνά σε πολύ παλαιότερες περιόδους.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Ακρόπολη Ιτς Καλέ, Κάστρο Ιωαννίνων
Τηλ.: 26510 64065
Mail: piop@piraeusbank.gr