ΧΩΡΟΙ

Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί στο Ιτς Καλέ, τη νοτιοανατολική ακρόπολη του κάστρου των Ιωαννίνων (Βυζαντινό Μουσείο, Φετιχιέ Τζαμί, Πυριτιδαποθήκη και Μουσείο Αργυροτεχνίας), καθώς και στο Σουφαρί Σεράι στην ανατολική πλευρά του φρουρίου, στην παραλίμνια περιοχή της πόλης.

Πυριτιδαποθήκη (φωτογραφία: Εσθήρ Σολομών)
Φετιχιέ Τζαμί (φωτογραφία: Εσθήρ Σολομών)
Σουφαρί Σεράι (φωτογραφία: ΓΑΚ Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου)
Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων (φωτογραφία: ΕΦΑΙ)
Μουσείο Αργυροτεχνίας (φωτογραφία: ΠΙΟΠ)